• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


Zakon o vojnih invalidih

Uradni list RS, št. 63/1995 z dne 06.11.1995

Zakon o vojnih invalidih (ZVojI), Stran 4917.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o vojnih invalidih (ZVojI)

Razglašam zakon o vojnih invalidih (ZVojI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. oktobra 1995.

Št. 012-01/95-97

Ljubljana, dne 25. oktobra 1995.

Predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Povezava do uradnega lista :
Uradni list RS, št. 63/1995