• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


Zakon o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja

Uradni list RS, št. 18/2001 z dne 14.03.2001

1064. Zakon o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ), Stran 1774.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ)

Razglašam zakon o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. februarja 2001.

Št. 001-22-21/01

Ljubljana, dne 8. marca 2001.

Predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Povezava do uradnega lista :
Uradni list RS, št. 18/2001