• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


Razpis – posebne socialne pomoči, tehnične pripomočke, sofinanciranje zdravil

  1. zdravstveni in medicinski pripomočki (sredstva FIHO-a); razpoložljiva sredstva za razpis iz PSP financerja FIHO-a so v višini 1.500,00 EUR.
  2. tehnični pripomočki  (sredstva  MORS – UVD); razpoložljiva sredstva za razpis so v višini 2.000,00 EUR.
  3. Posebne socialne pomoči  (sredstva  MORS – UVD); razpoložljiva sredstva za razpis so v višini  8.000,00 EUR.
  4. Pomoč pri nakupu zdravil  in prehranskih dopolnil (sredstva FIHO ali sredstva MORS); razpoložljiva sredstva – 4.000,00 EUR

Civilni invalidi vojn, ki želijo participirati  na razpisu za sredstva, morajo izpolniti za to določene obrazce – Vloge (pod zavihkom VLOGE, na tej spletni strani ali na matičnem DCIV) in priložiti zahtevane priloge.