• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


Razpis 1-2021

Razpis 1-2020 za PSP Ohranjevanje zdravja – terapije in zdravilišča, v katerih ZDCIVS nima svojih enot

Z optimizmom, da se čim preje vrnemo v »staro« življenje in upanjem, da se vsaj z aprilom začno odpirati zdravilišča tudi za druge uporabnike (ne samo za osebe po operativnih posegih) in terapevtske ambulante, razpisujemo na  podlagi vsebine posebnega socialnega programa »Ohranjevanje zdravja« za terapije in zdravljenje v naravnih in klimatskih zdraviliščih, v katerih Zveza nima svojih enot, I. razpis  v letu 2021, in sicer v višini 10.000,00 EUR.

Z razpisom želimo pridobiti vloge, da bomo lahko takoj, ko se zadeve odprejo izvedli rezervacije in tako omogočili čim večjemu številu CIV koriščenje.

Na Zvezo je potrebno posredovati izpolnjen prijavni list (Prijavni list 2) s potrebno dokumentacijo.

Obravnavale se bodo samo prijave s popolno dokumentacijo.

Prednost, pri odobritvi vloge bodo imeli civilni invalidi vojn, ki v prejšnjem letu niso koristili tega dela programa.

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca – prijavnega lista 2 se lahko obrnete na matično društvo civilnih invalidov vojn.