• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


Prijavni list

Razpis 1-2020 za PSP Ohranjevanje zdravja – terapije in zdravilišča, v katerih ZDCIVS nima svojih enot

Na podlagi vsebine posebnega socialnega programa »Ohranjevanje zdravja« za terapije in zdravljenje v naravnih in klimatskih zdraviliščih, v katerih Zveza nima svojih enot, razpisujemo 1. razpis  v letu 2020, in sicer v višini 10.000,00 EUR.

Na Zvezo je potrebno posredovati izpolnjen prijavni list (Prijavni list 2) s potrebno dokumentacijo.

Obravnavale se bodo samo prijave s popolno dokumentacijo.

Prednost, pri odobritvi vloge bodo imeli civilni invalidi vojn, ki v prejšnjem letu niso koristili tega dela programa.

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca – prijavnega lista 2 se lahko obrnete na matično društvo civilnih invalidov vojn.