• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


MDCIV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

Naslov:  Jakčeva 13, 8000 Novo mesto
Telefon:  07/ 33 21 540
Tel./ fax: 07/ 33 21 542
E-mail:  mdciv.nm@gmail.com


Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Dolenjske, Bele Krajine in Posavja o deluje že od leta 1972. Društvo deluje na obsežnem teritoriju trinajstih občin. Tako velik teritorij povzroča veliko težav pri izvajanju posebnih socialnih programov. Naši člani prebivajo v Beli Krajini, Suhi Krajini, na Dolenjskem in v Zasavju.

Društvo izvaja naslednje socialne programe:

SOCIALNA REHABILITACIJA.
Na področju socialne rehabilitacije organiziramo seminarje o socialni rehabilitaciji. Naši poverjeniki prostovoljci obiskujejo naše člane na njihovih domovih, se z njimi pogovarjajo o njihovih težavah in pričakovanjih. V primeru izražene potrebe jim priskrbimo ortopedske pripomočke – teleskopske palice in držala za kopalne kadi.

OHRANJEVANJE ZDRAVJA.
Društvi ima dve svoji enoti za ohranjevanje zdravja in sicer hišico v Termah Čatež in hišico v kampu Adria v Ankaranu. Obe enoti sta na razpolago članom preko celega leta. Nudimo jim karte za kopanje v zdraviliščih Term Krka (Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice). ČLani pa lahko koristijo tudi enote Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije.

ŠPORT IN REKREACIJA.
Koledar športnih prireditev je vsako leto zelo bogat. Že v aprilu se začenja državno prvenstvo v streljanju, katerega se udeležujejo tudi naši invalidi. Tekom leta pa se udeležujemo organiziranih tekmovanj v kegljanju, hitri hoji, pohodništvu in šahu. Letos je naše društvo organizator državnega prvenstva v šahu za civilne invalide vojn Slovenije.

INFORMATIVNA DEJAVNOST.
V naši pisarni dobijo invalidi vse potrebne informacije o delu našega društva. Invalidom nudimo brezplačno mesečnik Naše vezi. Sodelujemo tudi z lokalnimi radijskimi postajami za informiranje ljudi o delu in življenju civilnih invalidov vojn. Za ta namen uporabljamo tudi dnevni tisk.

PREVOZI INVALIDOV.
Organiziramo jih občasno, za gibalno motene invalide, ki so potrebni zdravstvene oskrbe, ki imajo opravka na državnih institucijah in športnih objektih. To delo je občasno in se izvaja v nujnih primerih tekom leta.

KULTURA.
Našim invalidom nudimo vso možno podporo pri izražanju umetniških hotenj na področju slikarstva, pesništva, zbirateljstva. Organiziramo izlete z ogledom kulturnih zgodovinskih znamenitosti doma in v zamejstvu. Izleti so strokovno vodeni. Za invalide iz Novega mesta in bližnje okolice nudimo abonmajske vstopnice za ogled predstav v Novem mestu.
Za izvajanje navedenih programov so zadolženi predsednik in tajnik društva, člani Upravnega odbora ter invalidi društva kot strokovni sodelavci na pravnem in socialno-varstvenem področju. Vse delo v društvu je namenjeno vsem civilnim invalidom vojn z območja našega društva, ki ostaja tisto mesto, kamor se invalidi po vseh vprašanjih radi zatečejo.