• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


MDCIV CELJE

Naslov:  Kocenova 4, p.p. 224, 3000 Celje
Tel./ fax:  03/ 54 42 260
E-mail:  mdciv.ce@siol.net


Društvo civilnih invalidov vojn Celje deluje na območju celjske regije, ki zajema 32 občin. Društvo zastopa predsednik. Za administrativno delo pa skrbi tajnik društva. Člani usmerjajo svoje interese, pravice in dolžnosti v organih društva, ki jih sestavljajo: upravni odbor, komisija za socialna vprašanja, šport in rekreacijo.

Društvo izvaja naslednje socialne programe:

Posebne socialne pomoči invalidom
Program zajema:
– pomoč pri preprečevanju bolezenskih simptomov v zrelih letih,
– informiranje članov o preprečevanju osteoporoze,
– primerne telesne vaje pod vodstvom fizioterapevtke,
– obiske najtežjih invalidov na domovih, v domovih za ostarele in v bolnici,
– priprava manjših daril,
– nakup kart za kopanje v zdraviliščih.

Namen tega programa je preprečevanje socialne izključenosti zaradi slabšega socialnega položaja, materialno pomoč za izboljšanje kvalitete življenja, sofinanciranje pri nakupu dragih zdravil, ozimnice in kurjavo.
V ta program so vključeni predvsem socialno šibki, težje pokretni, invalidi v slabem zdravstvenem stanju, in tisti, ki so bolj oddaljeni od društva.
Ta program se izvaja celo leto.

Skrb za redno telesno vadbo
Izvaja se redna športna vadba in tekmovanja na lokalni ravni. Vršijo se pohodi, srečanja, izmenjava izkušenj, istočasno je to del družabnega druženja. Ta program zajema naslednje športne aktivnosti: balinanje, kegljanje, vrtno kegljanje, strelstvo, pohodništvo in šah. Tekmovalci se udeležujejo športnih aktivnosti v regiji in izven.
Cilj programa je ohranjevanje športne aktivnosti in doseganje možnih rezultatov glede na zdravstveno stanje. Šport in šah sta primerna pri ohranjevanju zdravja tudi za najtežje invalide.
Invalidom športnikom omogočimo enake pogoje za šport, kakor jih imajo zdravi, da nimajo občutka izključenosti. To je tudi druženje in sprostitev, ter srečanje. V programu lahko sodelujejo vsi invalidi, kajti šport pripomore k socialni vključenosti invalidov, kakor tudi za ohranjevanje zdravja.
Program se izvaja po programu športnih in šahovskih prireditev skozi vse leto.

Izobraževanje
Program zajema usposabljanje za aktivno življenje – predavanja o osteoporozi, merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi in utrip srca, ter seznanjanje z vidiki prostovoljnega dela in z njegovo etiko. Društvo organizira razna predavanja za boljšo osveščenost in skrb za lastno zdravljenje.
Cilj programa je usposobiti prostovoljce za čim učinkovitejše delo v vseh programih društev in izvajanju programov v dobrobit invalidov. V našem društvo se zavedamo, da je delo z invalidi zahtevno, zato je nujno potrebno usposobiti ljudi za delo z invalidi. Za boljše izvajanje programa so vključeni aktivni invalidi društva, ki imajo čut za delo z ostalimi invalidi.
Ta program se izvaja celo leto.

Kulturna ustvarjalnost:
Društvo organizira obiske kulturnih in družabnih prireditev na podlagi programa posameznih izvajalcev prireditev. V ta namen kupimo abonmajske karte za ogled gledaliških predstav in organiziramo prevoze z avtobusi, po potrebi še s kombiji. Cilj programa je druženje članstva in preprečevanje socialne izključenosti. Koristniki tega programa so vsi civilni invalidi vojn z območja našega društva.
Ta program se izvaja skozi vse leto.