• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


BUNGALOV V NEREZINAH


TERMINSKA RAZPOREDITEV ENOT

Bungalov V NEREZINAH /4 osebe/

Navodila za prijavo za koriščenje enot Zveze: :

1. . Upravičenci CIV/uporabniki oddajo prijave za vključitev v program strokovni službi Zveze na naslov: Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana na predpisanem obrazcu Prijavni list (dobite ga na spletni strani Zveze: www.zdcivs-zveza.si ali na svojem društvu) in sicer:
• do 1. aprila tekočega leta za glavno sezono, ki traja predvidoma od 21.6. do predvidoma 11.9.
• najmanj 20 dni pred načrtovano vključitvijo v program za ves preostali čas izven glavne sezone, lahko pa tudi v krajšem času, vendar najmanj 7 dni pred začetkom koriščenja.

2. Za sezono na podlagi prijav strokovna služba Zveze do 20.4. tekočega leta pripravi razpored koriščenja programa za glavno sezono in o tem obvesti uporabnike, pri čemer poleg prednostnih kriterijev, navedenih v 3. členu, upošteva:
• da je koriščenje programa za posameznega upravičenca praviloma na voljo za 10 dni – lahko pa tudi manj ali več, po dogovoru s službo Zveze, ki pri tem upošteva prijave in zasedenost enote,
• termini se začnejo s 1.1. tekočega leta; menjave pa praviloma potekajo 1., 11., 21., 31. oziroma zadnji dan v mesecu,
• prednosti imajo tisti upravičenci, ki enote v predhodnem letu še niso koristili in bodo koristili program za 10 dni,
• upošteva se ustrezno razmerje zastopanosti upravičencev iz posameznih društev (glede na število invalidov v DCIV) in njihova dosedanja vključenost v program,
• prednost imajo upravičenci CIV, ki imajo šoloobvezne otroke.

3. V roku 10 dni po prejemu obvestila upravičenci strokovni službi Zveze pisno potrdijo ali pa zavrnejo odobren termin za koriščenje programa (velja za sezono)..

4.Strokovna služba Zveze morebitne proste termine za glavno sezono, ki ostanejo po zavrnitvi posameznih upravičencev glede na odobren razpored, prednostno ponudi upravičencem, ki so iz razporeda izpadli ali so se prijavili naknadno, nato pa tudi ostalim zainteresiranim udeležencem iz 3. člena B, C in D. 

5. Interesenti se lahko za proste termine pozanimajo na sedežu Zveze, telefon 031 312 170 oz. na e-naslov: enoteciv@siol.net Podrobnejše informacije si lahko preberete v Pravilniku, ki je objavljen na spletni strani Zveze: www.zdcivs-zveza.si oz. na sedežu vašega društva.

Prispevki uporabnikov: